Članstvo

Članstvo u udrugi je dobrovoljno i stječe se upisom u registar članova društva. Redovitim članom društva može postati svaka osoba koja prihvati odredbe statuta društva, programske zadatke i prihvati plaćanje članarine.

Godišnja članarina iznosi 20 KM

Planinarska knjižica iznosi 5 KM

park1940300
park2940300
park4940300
park5940300