Čvorovi - Osnovni pojmovi

Čvor – splet užeta koji koristimo za medusobno povezivanje dva užeta, za skraćivanje užeta, za povezivanje ljudi i za privezivanje uz predmete.

Svaki cvor mora imati tri osobine:

1. da se brzo veže

2. da cvrsto drži

3. da se lako razvezuje

 

Čvorovi su sastavljeni iz slijedecih elemenata: polupetlje, prekriženih užeta,

prekrižene polupetlje, polucvorova i zamke.

Mislim da nikad nećemo saznati kad je čovjek zavezao prvi čvor, bilo je to svakako vrlo davno i bio je to vrlo mudar potez. Vjerujem da pronalazak čvora nije epohalno otkriće poput pronalaska vatre no sasvim su sigurno čvorovi, raznih oblika, pomogli ljudima da si olakšaju svakodnevicu. Nekima su čvorovi i zagorčali život, poput zlosretne omče i čvorova za vezivanje ruku. Međutim čvorovi nemaju vlastitu volju, zavezuju ih i upotrebljavaju ljudi na dobrobit ili zlo svoje i svoje okoline.

Čvorovi su se uvukli u sve ljudske aktivnosti na razne načine. Koristimo ih u proizvodnji, transportu, odijevanju, zabavljamo se s njima, sport prate mnogi oblici čvorova, a o upotrebi čvorova u plovidbi morima i rijekama mogu se napisati dugačke priče, a mnoge su i napisane. Mnogi čvorovi nastali u jednoj čovjekovoj aktivnosti pronalaze primjenu u drugima. Zaboravljeni zbog napretka tehnologije i pronalaska novih rješenja, mnogi čvorovi uskrsnuli su nanovo s pojavom neke nove čovjekove potrebe. Mnogi od njih postali su opće prihvaćeni i upotrebljavamo ih svakodnevno, a da i ne znamo kako su nastali.

Imena mnogih čvorova podsjećaju na njihovo porijeklo, mnogima su se imena izmijenila ovisno o novoj namjeni, a mnogi imaju više imena. Tjeran nezadrživom znatiželjom, čovjek neprestano traga za nečim novim, između ostalog pronalazi i nove čvorove pa se njihov popis neprekidno dopunjava. Svaki je čvor moguće svezati na više načina. Alpinist se može naći u situaciji da mu sigurnost ovisi o brzini kojom će zavezati neki čvor ili pak da bude u stanju potrebni čvor zavezati jednom rukom ili u mraku. U alpinizmu i špiljarstvu udomaćila se grupa čvorova raznog porijekla pa i onih nastalih samo za ove potrebe.

 

POLUPETLJA

PREKRIŽENA UŽAD

 

Lijevo prekriženo Uže

 

 

Desno prekriženo uže

 

 

PREKRIŽENA POLUPETLJA

 

Lijevo prekrižena polupetlja

 

Desno prekrižena polupetlja

 

 

POLUCVOROVI

 

Lijevi polucvor

 

 

 

Desni polucvor

 

 

 

Zatvoreni polucvor

 

 

Zamka

 

Desna zamka i Lijeva zamka

 

Primjena: da sredinu užeta možemo nataknuti na neki predmet, ako je napravljena na

kraj užeta Primjena: kao klizajuca petlja za pričvršćivanje užeta za predmete.

 

 

Template Design free joomla templates